Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Elo Nellemann
Tjørnevej 7
5874 Hesselager
M: 40 38 27 44                                             

Henning Andersen
Stigbjergvej 23
5874 Hesselager
M: 40 82 69 82

Claus Buch Hansen
Skelmosevej 27
5884 Gudme                                            
M: 21 40 75 36                                            

Erling Højberg
Galdbjerg Kohavevej 24
5874 Hesselager
M: 40 56 14 13

Keld Nøhr
Galdbjerg Kohavevej 17
5874 Hesselager
M: 53 50 36 10


Driftstatus MinimerN O R M A L

Aktuelt og historie Minimer

 

Historie

Hesselager Stationsbys Vandværk blev etableret i oktober 1934 på Højdevej i Hesselager.

Vandforsyningen skete fra en brønd inde i bygningen, senere blev der bygget til og etableret åbne filter i to bygninger, senere blev der fortaget boring i brønden og monteret stempelpumpe.

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere.

I 2010 blev der konstateret utæthed i rentvandsbeholderen på vandværket Højdevej. Det blev besluttet at bygge nyt vandværk et andet sted. Vandværket blev færdigt  i 2013 og indviet 31.august 2013.

I forbindelse med bygning af nyt vandværk blev navnet ændret til Hesselager Vandværk a.m.b.a.Copyright Rambøll Danmark A/S